Ik zit niet
lekker in mijn vel

Wat is er met me aan de hand?

Particuliere begeleiding

In mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met diverse probleemgebieden zoals: relatieproblemen, gezinsproblemen, anorexia, borderline (persoonlijkheidsstoornis), (verborgen) rouw, depressies. Daarnaast kom ik veel klachten van meer algemene aard tegen zoals: “Ik zit niet lekker in mijn vel”, niet boos durven worden, niet kunnen huilen, niet voor jezelf op kunnen/durven komen, pijnklachten waarvan geen fysieke oorzaak te vinden is, “lastige kinderen” (in mijn ervaring is een ‘probleemkind’ meestal degene in het gezin die het probleem zichtbaar maakt, maar zelden het probleem is), enzovoorts. Ook help ik levensangsten om te zetten in levenskracht en een slachtofferhouding om te zetten in zelfbewustzijn.

Enowa hanteert meestal een tarief van € 100 per sessie van een uur, dit tarief is vrijgesteld van btw.

Individuele begeleiding

Soms heb je het nodig om weer wat duidelijkheid te krijgen in je leven. Om weer helder te krijgen wat er werkelijk gebeurt of om je hart te luchten bij een professionele hulpverlener (vertrouwensman/vrouw). Soms heb je het nodig om te zien hoe je met bepaalde soorten verlies om kunt gaan, of waar je relatie vastgelopen is.

Dit zijn geen ernstige psychische problemen, waar langdurige psychotherapie voor nodig is. Als er geen ernstige trauma’s hebben plaatsgevonden en je hebt behoefte aan hulp, dan kan vaak een aantal counselling gesprekken voldoende zijn om bijvoorbeeld de samenhang en het leven weer te zien, om anders met de situatie te leren omgaan, om de realiteit te leren zien en aanvaarden, om je gevoel beter te leren uiten, om beter voor jezelf op te komen, om je eigen grenzen te leren zien en accepteren of om te voorkomen dat het probleem groter wordt en je je baan en/of relatie verliest.

Vaak kan juist een professionele buitenstaander anders tegen de gebeurtenissen aankijken dan degene die de ervaring heeft meegemaakt, en kan deze hulpverlener je andere mogelijkheden laten zien. Met deze mogelijkheden kun je dan zelf weer de draad van het leven op pakken. In mijn aanpak zullen naast het (begripvol) luisteren, coachen, verhelderen en trainen, ook confrontaties voorkomen met jezelf, die niet altijd even leuk zijn maar wel verhelderend. Deze confrontaties met jezelf zijn soms noodzakelijk om weer helder te krijgen wat je in je leven wilt. Dat is dan ook de beloning die je jezelf gunt.

Als deze niet-ernstige ervaringen genegeerd of onvoldoende verwerkt worden kan in de loop van de tijd wèl een ernstig probleem ontstaan. Na enige tijd merk je dat ‘het’ niet lekker meer gaat en je doet of voelt dingen die je niet kan plaatsen, of je doet dingen waarvan je overtuigd bent dat het goed is terwijl je ziet dat het slecht is (bijvoorbeeld anorexia).

Daarnaast kunnen er ook ernstige gebeurtenissen zijn geweest die je niet kon verwerken. Het kan zijn dat je er niet over durfde te praten, bijvoorbeeld bij incest of mishandeling, en het probleem nu zo groot is geworden dat het je dagelijkse functioneren (werk, relatie, vriendschappen) belemmert, of je weet niet hoe je een dergelijke gebeurtenis weer te boven moet komen omdat de emoties te heftig zijn of te zwaarwegend (depressie).

Soms ligt de oorzaak van dit onvermogen om te kunnen verwerken in het verleden (bijvoorbeeld jeugd), soms in het eigen karakter. Soms bestaat de bedreigende situatie nog steeds en wil je alleen vertrouwelijke gesprekken om je situatie aan te kunnen. Of de hulpvraag nu enkele counselling gesprekken is of langer durende therapie, van mij mag je verwachten dat ik eerlijk tegen je ben in een op vertrouwen gebaseerde relatie.

Relatietherapie

Voor mij is een relatie een band tussen mensen, waar je iets van jezelf in stopt. Hoe meer je er in stopt, hoe sterker de band (tenzij het slechts van een kant komt). Dat betekent dus dat je zelf bepaalt wat je in de relatie stopt, zowel positieve als negatieve zaken die je vaak niet ziet. Een probleem dat je in de relatie ervaart kan je oplossen, dan wel de gevolgen ervan verzachten. Je moet het natuurlijk wel willen. Want Liefde is de beloning na hard werken. 

Enkele voorkomende problemen in een relatie zijn:

 • Communicatie is vaak het grootste probleem, ondanks dat mensen veel praten (?!).
 • Doordat men (emotioneel) zeer dicht bij elkaar is (intimiteit) doorziet men elkaar vaak (onbewust) goed, b.v. een dominante houding, egoïsme etc.. Door elkaar niet aan te spreken creëert men oneerlijkheid en het verlies van vertrouwen. En zelfs dat zal men niet snel aan elkaar erkennen;
 • Daarnaast zijn er natuurlijk grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Door onbegrip en soms onwil om elkaar te willen leren kennen ontstaan veel misverstanden en leed. Vaak is het moeilijk te accepteren dat mannen en vrouwen nu eenmaal sommige dingen anders doen.
 • Omgang met kinderen creëert vaak veel wrijving. Wat is het beste? Soms zijn ‘lastige’ kinderen slechts de weerslag van de spanning tussen de ouders. Maar ook hoog gevoeligheid (HSP) bij kinderen en bij volwassenen kan veel onbegrip geven.
 • Problemen van seksuele aard. Vaak worden deze problemen niet of nauwelijks besproken tussen partners. Leren om met een therapeut, die geschoold is in seksuele hulpverlening, erover te praten kan vaak veel misverstanden wegnemen. Soms is het bespreken al voldoende om op een positieve manier verder te kunnen.

WorkshopWerken aan jezelf

Een ieder doet de dingen op zijn/haar manier. Hierdoor leer je van de anderen in de groep dat het ook anders kan. Experimenteren met ander gedrag is dan ook een van de voordelen die deze groep je kan bieden. Daarnaast geeft de groep je feedback over je gedrag. Uiteindelijk ga je ervaren dat het aangaan van het leven veel interessanter is dan er van weglopen.

Door het delen van wat je voelt, denkt en beleeft met de andere groepsleden ontstaat er een grote openheid waardoor je de andere deelnemers gaat ervaren als vertrouwde metgezellen op deze boeiende reis, waarbij lachen gewoner is dan huilen of treuren.

Het is een persoonlijk veranderproces, waarbij iemand zijn pijn en ‘zwakke plekken’ leert kennen en omvormen / verwerken, gekoppeld aan het vergroten van sociale- en communicatieve vaardigheden waarbij de groep veiligheid en steun kan bieden in een setting van eerlijkheid, respect en duidelijkheid. Dit betekent dat je jezelf de tijd moet gunnen om dit proces door te gaan. Een dergelijke inzet is wel de moeite waard! De groep kan je bij dit proces veiligheid, warmte en steun bieden. Het individuele proces blijft wel altijd voorop staan. Iedere deelnemer werkt aan zijn eigen ontwikkeling (verwerking), waarbij de interactie met de overige groepsleden het proces verdiept en versnelt.

Deze groep is voor mensen die aan hun probleem, proces en/of houding willen werken in een groep met de kracht van een intense, grondige workshop. Belangrijk bij dit alles is de persoonlijkheidskracht die, zodra deze sterk genoeg is geworden, het draagvlak vormt van het staand vermogen om in conflicten en confrontaties open te blijven, niet hard te worden, en de ander(en) te kunnen blijven horen!

Aan deze workshop kan je deelnemen na enkele individuele sessies.

Workshop Meester worden van je leven

Deze workshop is voor mensen die zich willen verdiepen in zichzelf. Omdat je blij en tevreden wilt zijn met jezelf en je leven. Dit geldt zowel in de relaties zoals met vrienden en geliefden als in situaties in de werkomgeving.

Wij zijn van mening dat ieder mens van nature meester is over zijn/haar leven. Er zitten alleen een aantal dingen in de weg, zoals verlangens ( aandacht, waardering, gezien worden etc. ) en negatieve karaktertrekken ( zieligheid, dwingen, valsheid, gemakzucht etc. ) De verlangens en negatieve karaktertrekken sturen (vaak onbewust) ons leven en beïnvloeden ons gedrag, ons denken en onze manier van communiceren. We denken dat we vrij en bewust keuzes maken in ons leven. Helaas is dat meestal niet zo, waardoor veel lijden ontstaat. Hierdoor ervaren we onrust in onszelf, verstoren we het contact met anderen omdat de ander ons verkeerd begrijpt. We stoten daarmee o.a. onze geliefden af.

In deze workshop gaan we op zoek naar welke karaktertrekken en verlangens de weg naar jouw hart blokkeren. We doen dat door middel van theorie, ontdekken en oefenen. Daarnaast geven we handvatten en gaan we je leren hoe je dit kan veranderen. Jij kan weer tevreden worden met je leven.

Dit alles vindt plaats in een positieve, ontspannen sfeer waarbij we leren van en met elkaar. Het weekend is geheel verzorgd; een cadeautje voor jezelf!

 • Meer informatie
  • Inschrijven is mogelijk tot twee weken voor de workshop. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en de inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
  • De workshop vindt plaats in Hotel Teugel Resort, Bedafseweg 22 in Uden en is gelegen in het mooie natuurgebied de Maashorst.
  • Er is een slaapkamer voor jou gereserveerd en ook de maaltijden zijn verzorgd, alsmede koffie/thee/water. Frisdrank en overige dranken is voor eigen rekening.
  • Het is handig als je een stevig kussentje bij je hebt om op de grond te zitten. Bijvoorbeeld een meditatiekussen en een yogamatje, maar dit is niet noodzakelijk. Zorg ook dat je een schrijfpen bij je hebt.
  • De prijs voor dit weekend (inclusief) is € 490.
  • We beginnen op vrijdagavond om 19.00 uur en eindigen op zondag middag 16.00 uur, waarbij we ook vrijdagavond en zaterdagavond bezig zijn.
Inschrijven

Het begin - de intake

‘Wat voor hulp heb ik nodig en van wie?’ Door deze vraag kan je bij een hulpverlener komen waar je positief over hebt gehoord van vrienden of familieleden of op verwijzing. Bedenk wel dat dit de mening van een ander is en niet je eigen mening hoeft te zijn. Door gebrek aan ervaring op dit gebied is dit vaak wel het enige houvast.

Vertrouwen in de hulpverlener is belangrijk, zowel voor wat betreft de persoon als zijn of haar vakkennis. Dit vertrouwen is in het begin meestal nog niet aanwezig en moet nog groeien. Het is niet altijd makkelijk om te bepalen of je bij de juiste therapeut bent omdat er vaak onbewust zaken meespelen als: ‘Hij of zij lijkt op mijn vader of moeder’, ‘Hij of zij confronteert mij en eigenlijk wil ik dat niet horen’.

In het eerste kennismakingsgesprek kan dit aan de orde komen, soms pas in een later stadium. Vaak zijn deze ‘projecties’ een goede steun in de begeleiding aangezien ze de onvrede naar boven brengen. In het kennismakingsgesprek zullen we ook bespreken wat je wil bereiken en wat je van mij mag verwachten.

Het eerste gesprek geeft meestal voldoende houvast om te kunnen beginnen. Als je na het eerste gesprek wil doorgaan, kunnen we afspraken maken over financiën, huisregels, onze voorlopige aanpak, een voorzichtige inschatting van de duur, enz.

Het goede nieuws…

 • Ieder probleem biedt een mogelijkheid tot groei
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen probleem en dus ook voor de oplossing ervan
 • Als therapeut begeleid ik vanuit mijn ruime ervaring je proces zodat je zelfstandig verder kan met je leven
 • Enowa biedt je een veilige omgeving, zodat je met vertrouwen op weg kunt gaan naar de oplossing van je probleem!

Vergoeding?

Ja, door een groot aantal verzekeraars!

Vergoeding zorgverzekering

De therapie van Enowa wordt vergoed door een groot aantal verzekeraars op basis van registratie van Piet Zonneveld bij ABvC en RBCZ.

Kijk of jouw verzekering er ook bij staat:

Zorgwijzer

Ervaringen

Ongeveer twee jaar geleden ben ik gestart bij Enowa. Door problemen in mijn relatie en het niet weten hoe en waar te beginnen met het oplossen van deze problemen, werd me al heel snel duidelijk gemaakt dat door de keuze te maken om aan mezelf te werken, ik kon veranderen en daardoor een andere kijk op mijn leven kunnen krijgen.

Door deel te nemen aan de workshops van Enowa heb ik gekozen voor een proces om mezelf te ontwikkelen en te veranderen. Bij dit proces leer ik hoe ik open kan communiceren waardoor ik toegankelijker word voor anderen. Veranderen begint bij jezelf en je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet. En dus ben ik al snel geconfronteerd met de wijze waarop ik communiceer, en wat dat met andere mensen doet.

Al snel werd me duidelijk dat er veel werk verzet moest worden om stap voor stap te kunnen veranderen. Door de workshops mocht ik ervaren wat het betekent om met je gevoelens te leren omgaan, ze te uiten, en te zien wat voor een effect dat op je medemens heeft. Gevoelens als verdriet, blijdschap, boosheid, verantwoordelijkheid, controle, respect, angst, macht, machteloosheid. Wie kent ze van zichzelf en wie kan er mee omgaan? Ik heb ervaren dat ik het niet kon maar er wel open voor ben gaan staan om dat te leren. En langzaam kom ik vooruit en merk aan de reacties van mensen om me heen en op mijn werk dat ik met iets heel waardevols bezig ben en dat ik opener en makkelijker te bereiken ben voor anderen.

Dit heeft als gevolg dat mensen weten wat ze aan me hebben en wat ze van mij mogen en kunnen verwachten. Enowa heeft mij op een duidelijke en overtuigende manier laten zien hoe je met liefde, verantwoordelijkheid en respect verantwoord kunt leven en deel kan uitmaken van de samenleving. Daar ben ik Enowa zeer dankbaar voor.

Ik kreeg het telefoonnummer van Enowa van een collega. Zijn dochter had anorexia gehad en was met behulp van Piet van haar eetstoornis af. Ik had zelf een eetstoornis en seksuele problemen. Ik had er in eerste instantie niet veel vertrouwen in, maar belde na een paar maanden toch maar naar Enowa. Ik had in het verleden al meer dan 1x therapie gevolgd, inclusief een opname en dagbehandeling voor mijn anorexia, maar ik vond dat ik het erop moest wagen, want als je iemand van zijn of haar eetstoornis kunt helpen, moet je wel goed zijn, zo redeneerde ik.

Ik had al snel door dat dit niet het soort therapie was dat ik gewend was. Liegen werkte niet hier. Eerlijk zijn, dat was de sleutel! Dat was niet altijd even makkelijk, maar met de hulp en steun Piet en de andere mensen waarmee ik de workshops volgde, ben ik heel ver gekomen. Ik heb mijn eetstoornis vaarwel gezegd en geleerd te kijken naar de achterliggende motivatie als het af en toe nog naar boven komt. Met het verdwijnen van mijn eetstoornis kwam de acceptatie van mijn lichaam, dat van een volwassen vrouw, en de seksualiteit. Hier heb ik negatieve ervaringen met seks als kind kunnen verwerken, zodat er plaats kwam voor wie ik eigenlijk ben, zonder systemen om te moeten overleven.

Tijdens een van de workshops heb ik ook afscheid genomen van mijn vader die is overleden toen ik 12 was. Ik kan nu verder zonder steeds “aan mijn vader te trekken” en hij ook.

Ik ben nu zo ver dat ik kan zeggen dat ik dankbaar ben voor de ervaring. Ik heb er heel veel van geleerd en het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben!

Een stoere, flinke en nuchtere vrouw. Zo beschouwde ik mijzelf altijd. Therapeuten en psychiaters waren voor anderen, voor watjes. Maar zeker niet voor mij. Die had ik echt niet nodig!

Totdat mijn leven ineens op zijn kop kwam te staan. Van de ene op de andere dag kreeg ik last van hartritmestoornissen. Na diverse onderzoeken, maanden bij de cardioloog, en tenslotte een ziekenhuisopname, kreeg ik de uitslag te horen: ik mankeerde medisch helemaal niets, het zat tussen mijn oren. Woest was ik. Ja hoor, bij mij zeker! Nu weet ik dat dat een arrogante en heel domme gedachte was. Ik verzette me hevig tegen deze uitslag, wilde er echt niets van weten. Maar ja, de hartritmestoornissen bleven, ik kon niet meer werken, kreeg angstaanvallen, slikte kalmeringsmiddelen en had toen al snel door: zo wil ik niet verder. Dan toch maar therapie. Erger kon het tenslotte niet worden.

Gelukkig kwam ik toen via via terecht bij Enowa. En daar leerde ik al heel snel dat ik helemaal niet zo stoer, flink en nuchter ben. Ik heb bij Piet wel geleerd dat ik een sterke vrouw ben, die wil vechten voor een fijn leven met mijn man en kinderen en allen die mij lief zijn. Dat ik af en toe best onzeker mag zijn, maar die ook moet accepteren dat ik niet alles alleen kan. En dat het niet slap is om hulp te vragen maar juist sterk. En ik hoef niet door iedereen aardig gevonden te worden, ik mag ook nee zeggen. En zelfs ik kan ook heel gevoelig en vrouwelijk zijn, en dat is niet klef, maar gewoon een zalig gevoel.

Al die eigenschappen waren wel aanwezig, maar ik ontkende ze in alle toonaarden. En dat gaat op een gegeven moment mis. Want dat betekent niets anders dan dat ik al heel lang toneel speelde. En dat hou je niet eeuwig vol. Ik ben blij dat mijn lichaam protesteerde, ik ben blij en trots dat ik vervolgens toch de stap naar hulp heb gezet. Het was niet altijd makkelijk, de confrontatie met mezelf was af en toe schokkend, maar ik heb doorgezet.

Door mijn werk bij Enowa ben ik me bewust geworden van mijn gevoel. Dit gevoel kan ik niet meer negeren. Ik heb geleerd ernaar te luisteren, het juist te interpreteren en ernaar te handelen. Doe ik dit laatste niet dan blijft mijn geweten knagen totdat ik mijn gevoel alsnog uitspreek. Daarna is het weer rustig.

Met Enowa heb ik mezelf geconfronteerd gezien met al mijn goede en slechte kwaliteiten en geleerd deze te herkennen, te onderdrukken of op een goede manier in te zetten.

De mensen in mijn omgeving lijken veranderd maar ik kan met zekerheid zeggen dat ik mijn omgeving nu pas echt ben gaan zien zoals zij is. Door Enowa heb ik de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven na 44 jaar eindelijk echt genomen en de belangrijkste keuzes in mijn leven vol overtuiging gemaakt. Dit waren onder ander de keuze voor mijn vrouw en een kind en dus eigenlijk voor 'het leven'. Dat was de grootste impact in mijn leven.